schrijfmijnspeech.nl

U gaat een speech houden. Of uw leidinggevende. Die speech moet overtuigen door zijn daadkracht. Hij moet zakelijk en empathisch zijn met hier en daar een grapje. De speech – laten we het direct maar even zeggen – mag natuurlijk niet onderdoen voor de gemiddelde speech van een Barack Obama. Hoe dan ook, Han van Wel schrijft ‘m graag voor u. Ontworpen voor Basic Orange in 2009.
www.schrijfmijnspeech.nl