Is gestolen.nl

Is gestolen.nl is een initiatief van Stichting Verzekeringsbureau Voertuig criminaliteit (VbV) Het VbV vervult een centrale rol in de bestrijding van voertuigcriminaliteit. Ontworpen voor Basic Orange in 2006. www.isgestolen.nl

isgestolen1.jpg